Biostatek

Biostatek Kassnhof!

Kassnhof je od roku 2002 obhospodařován jako biostatek podle biokodexu.

Na našich polích rostou staré tyrolské odrůdy obilí, z nichž v pekařství Ruetz a Hirzinger pečou zvlášť chutný biochléb.

Žitný a pšeničný chléb je k dostání v pobočce ve Fulpmesu.

Pěstuje se žito, pšenice a špalda. Sláma z obilí se používá jako podestýlka pro koně.

Veškeré potřebné krmivo pro náš dvůr s jízdou na koních a ponících je produkováno na vlastních plochách.

Bioenergie na Kassnhofu!

Příjemné teplo a blahodárnou teplou vodu zajišťuje na Kassnhofu od roku 1999 počítačově řízené štěpkové zařízení.

Dřevo z vlastního lesa a okrajů luk se jednou ročně rozřeže velkou pilou na malé kusy, a pak se transportuje automatickým přísunem pomocí šneků.

Elektřina ze střechy Kassnhofu!

Od léta 2011 pracuje na části střechy Kassnhofu situované na jih moderní fotovoltaické zařízení,

které vyrábí cennou elektřinu pro vlastní potřebu!

Tím se využijí všechny možnosti úspory a výroby energie na Kassnhofu.

Ekologická energie na Kassnhofu pečuje o příjemné domácí klima a pohodlný pobyt našich hostů!